Henrietta’s grave

Henrietta’s grave, Boquhan Glen, near Kippen, Stirlingshire: